اطلاعات تماس
تلفن
۶۶۹۷۸۰۱۵ ۲۱ ۰۰۹۸
۶۶۹۷۷۹۷۱ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۸۱۴۰۰۵۹ ۰۰۹۸
شماره تلگرام : ۹۱۲۸۵۹۸۴۸۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی تهران،
سه راه جمهوری ، مرکز فروش لوازم های بیمارستانی اورژانسی

درباره ما


تهیه و توزیع تجهیزات پزشکی و بیمارستانی

از دیگر محصولات و خدمات تخت بیمارستانی تجهیزات پزشکی آرمان میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :
تخت بیمارستانی، فروش تخت بیمارستانی، قیمت تخت بیمارستانی، خرید تخت بیمارستانی، فروشنده اصلی تخت بیمارستانی، نماینده فروش تخت بیمارستانی، عامل فروش تخت بیمارستانی، تخت سه شکن بیمارستانی، تشک بیمارستانی، ترالی اورژانس بیمارستان، لوازم تجهیزات پزشکی، صندلی خونگیری تاشو بیمارستانی ازمایشگاهی، قیمت تخت بیمارستانی، تخت برقی سه شکن - عامل فروش تخت سه شکن
تولید کننده تخت بیمارستانی، تولید تخت بیمارستانی، عامل فروش نماینده فروش ترالی اورژانس بیمارستانی
تخت بیمارستانی
تخت سه شکن بیمارستانی
ترالی اورژانس بیمارستانی
تشک بیمارستانی
لوازم و تجهیزات پزشکی