اطلاعات تماس
تلفن
۶۶۹۷۸۰۱۵ ۲۱ ۰۰۹۸
۶۶۹۷۷۹۷۱ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۸۱۴۰۰۵۹ ۰۰۹۸
شماره تلگرام : ۹۱۲۸۵۹۸۴۸۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی تهران،
سه راه جمهوری ، مرکز فروش لوازم های بیمارستانی اورژانسی


       

لیست قیمت محصولات تجهیزات پزشکی آرمان 66978015-021

۱۱:۲۳:۳۵ ۱۳۹۹/۹/۲۹

محصولات جدید تجهیزات پزشکی آرمان 66978015-021


پخش کننده تخت بیمارستانی-تولید کننده تخت بیمارستانی...

پخش کننده تخت بیمارستانی-تولید کننده ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تخت CPR درمانگاه بیمارستانی

تخت CPR درمانگاه بیمارستانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترالی رولیتر دندان پزشکی

ترالی رولیتر دندان پزشکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تخت ۱شکن خانگی لگن خور

تخت ۱شکن خانگی لگن خور...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
دستگاه فور استریل کردن 27 لیتری

دستگاه فور استریل کردن 27 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترالی رولیتر دو طبقه  دندان پزشکی

ترالی رولیتر دو طبقه ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
دستگاه فور استریل کردن 40 لیتری مارک ارمان...

دستگاه فور استریل کردن 40 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترالی ۳ کشو استیل

ترالی ۳ کشو استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده تخت دوشکن بیمارستانی

تولید کننده تخت دوشکن بیمارستانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش تخت برقی بیمارستانی

نمایندگی فروش تخت برقی بیمارستانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تخت ۳ شکن تمام Abs بیمارستانی

تخت ۳ شکن تمام Abs ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده تخت یک شکن بیمارستانی

تولید کننده تخت یک شکن ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده تخت بیمارستانی- تولید تخت بیمارستانی...

تولید کننده تخت بیمارستانی- تولید ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده ترالی میز دندان پزشکی

تولید کننده ترالی میز دندان ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده تخت سی پی ار بیمارستانی

تولید کننده تخت سی پی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش تخت بیمارستانی

نمایندگی فروش تخت بیمارستانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترالی ۳ کشو دندان پزشکی

ترالی ۳ کشو دندان پزشکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تخت برقی سه شکن بیمارستانی

تخت برقی سه شکن بیمارستانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده صندلی برقی اپلاستیون

فروشنده صندلی برقی اپلاستیون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترالی اورژانس ۴ کشو کمد دار با چرخ

ترالی اورژانس ۴ کشو کمد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده تخت ژنیکولوژی بیمارستانی...

تولید کننده تخت ژنیکولوژی بیمارستانی......

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تخت یک شکن خانگی با محافظ

تخت یک شکن خانگی با ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترالی تک کشو abs

ترالی تک کشو abs...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترالی ثابت ۶۰ در ۴۴

ترالی ثابت ۶۰ در ۴۴...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تخت یک شکن لگن دار

تخت یک شکن لگن دار...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش ترالی اورژانس

نمایندگی فروش ترالی اورژانس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده تخت سه شکن بیمارستانی

تولید کننده تخت سه شکن ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تخت بیمارستانی سه شکن برقی سه موتوره

تخت بیمارستانی سه شکن برقی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده رولیتر دندان پزشکی

تولید کننده رولیتر دندان پزشکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترالی اورژانس تمام abs

ترالی اورژانس تمام abs...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترالی اورژانس پنج کشو ABS

ترالی اورژانس پنج کشو ABS...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
برانکارد ریکاوری abs

برانکارد ریکاوری abs...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترالی اورژانس-ترالی اورژانس اصلی

ترالی اورژانس-ترالی اورژانس اصلی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده تخت ماساژ ارایشی .تتو کاشت مو

فروشنده تخت ماساژ ارایشی .تتو ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترالی بیمارستانی-فروشنده ترالی بیمارستانی...

ترالی بیمارستانی-فروشنده ترالی بیمارستانی......

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترالی کمد دار اورژانس ابکاری

ترالی کمد دار اورژانس ابکاری...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده تخت برقی درمانگاهی

فروشنده تخت برقی درمانگاهی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش نماینده فروش ترالی اورژانس بیمارستانی...

عامل فروش نماینده فروش ترالی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تخت برقی تمام abs

تخت برقی تمام abs...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
هنگل سربی دوشاخ

هنگل سربی دوشاخ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترالی ۵ کشویی اورژانس

ترالی ۵ کشویی اورژانس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تشک 4 تیکه بیمارستانی اورژانسی

تشک 4 تیکه بیمارستانی اورژانسی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترالی اورژانس ۵ کشو پایه سرم

ترالی اورژانس ۵ کشو پایه ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده تشک بیمارستانی-تولید تشک بیمارستانی...

تولید کننده تشک بیمارستانی-تولید تشک ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت تخت برقی بیمارستانی

قیمت تخت برقی بیمارستانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترالی اورژانس 4 کشویی

ترالی اورژانس 4 کشویی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
هنگل لباس سربی ۳ شاخه

هنگل لباس سربی ۳ شاخه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترالی پانسمان تاشو بیمارستانی

ترالی پانسمان تاشو بیمارستانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترالی تک کشو بیمارستانی -فروشنده ترالی تک کشو...

ترالی تک کشو بیمارستانی -فروشنده ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترالی نوار قلب بیمارستانی EKG

ترالی نوار قلب بیمارستانی EKG...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تشک ۵ سانت ۱۰ سانت بیمار ضد اب

تشک ۵ سانت ۱۰ سانت ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تخت ثابت هلالی درجه ۱

تخت ثابت هلالی درجه ۱...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تخت ژنیکولوژی درجه ۱ بیمارستانی

تخت ژنیکولوژی درجه ۱ بیمارستانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تخت هلالی اپلاسیون

تخت هلالی اپلاسیون...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده صندلی میز مایو

تولید کننده صندلی میز مایو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش - فروشنده صندلی تابوره دندان پزشکی...

فروش - فروشنده صندلی تابوره ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تخت ماساژ پایه ثابت

تخت ماساژ پایه ثابت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
دستگاه فور استریل کردن

دستگاه فور استریل کردن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
برانکارد تاشو برزنتی

برانکارد تاشو برزنتی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
صندلی تخت خواب شو بیمارستانی

صندلی تخت خواب شو بیمارستانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نگاتوسکوپ دندان پزشکی

نگاتوسکوپ دندان پزشکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نگاتوسکوپ led

نگاتوسکوپ led...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نگاتوسکوپ لامپی

نگاتوسکوپ لامپی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش نگاتوسکوپ

نمایندگی فروش نگاتوسکوپ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده شیلد تلقی پزشکی

تولید کننده شیلد تلقی پزشکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده عینک پزشکی استاندارد

تولید کننده عینک پزشکی استاندارد...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده عینک پزشکی

تولید کننده عینک پزشکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده عینک صورت پزشکی

تولید کننده عینک صورت پزشکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عینک پزشکی تایوانی

عینک پزشکی تایوانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عینک مخصوص پزشکی

عینک مخصوص پزشکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده تخت ۳ شکن با تنظیم ارتفاع دستی

تولید کننده تخت ۳ شکن ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده تخت برقی ۳ شکن ۴ تیکه با تنظیم ارتفاع موتور

تولید کننده تخت برقی ۳ ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده ترالی حمل کپسول ۴۰ لیتری ۲۰ لیتری ۱۰ لیتری بیمارستانی

تولید کننده ترالی حمل کپسول ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده صندلی ۳ موتور زیبایی

تولید کننده صندلی ۳ موتور ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده صندلی تابوره جک دار پشتی دار

تولید کننده صندلی تابوره جک ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده صندلی دو موتور ۳ موتور زیبایی

تولید کننده صندلی دو موتور ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0